Holporem 2

Module in een beeldengroep zonder definitieve vorm

Polyethyleen en steatiet (afmetingen variabel)