Over mijn werk

In mijn werk zoek ik een spanning tussen de werkelijkheid van het alledaagse, vergankelijke en het fysieke enerzijds, en de subjectieve wereld van dramatiek en symbolische betekenis anderzijds. Ik vermeng het theatrale, verhalende of pompeuze met haast misplaatste menselijkheid, lichamelijkheid, verstilling, kwetsbaarheid of onbenulligheid. Op deze manier bouw ik een gelaagde betekenis op. De interpretatie van het geheel blijft altijd een puzzel, die op meerdere manieren slechts ten dele kan worden opgelost.

Ik vertrek niet vanuit een verhaal, maar vanuit composities, contrasten, richtingen en tussenruimtes die voor mij het krachtigst werken. Ik bouw met een samenraapsel aan gebaren, houdingen, beeldclichés, symbolen. Het werk is erop gericht om universele empathie of mededogen op te roepen ondanks een vervreemdende of zelfs inhumane omlijsting.

Het gesmolten plastic refereert aan marmer, gewaden of kwaststreken, maar is tegelijkertijd een goedkoop alledaags wegwerpproduct. Een helder tijdloos verhaal over goed en kwaad vervang ik door een open vraag, onsterfelijke beeltenissen door vergankelijke lichamen. Warmte en gevoel botst met onpersoonlijke kilheid. Terwijl de dramatische ingrediënten een verhaal lijken te willen schreeuwen, beweegt de actie - of misschien juist het stilstaan - zich in een grijs gebied tussen mythe en alledaagse willekeur.

.